Bg En
 

Кремация

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 


1. Съобщение за смърт констатирано от лекар / Ако не се отзове Вашият личен лекар Агенцията разполага с такъв /


2. Разрешително за кремация 


3. Ако Вашият близък почине в болнично заведение съобщението и талона за кремация се издават от лекуващия лекар в съответното болнично отделение.


4. Лична карта или паспорт на починалия.

За полагане на урна в старо гробно място или ниша са необходими следните документи: 


1. Квитанция за платено гробно място или урнова касета


2. Документ доказващ  родствена връзка с първия починал и сега починалия - /удостоверение за наследници, акт за граждански брак,
акт за раждане, кръщелно, удостоверение за родствени връзки или за семейно положение /


3. Ако починалия не е пряк наследник се изисква съгласие от всички наследници с декларация по образец от техническа служба.

 

1.Какво представлява кремацията?

Кремирането на телата на покойниците се извършва в нови съвременни кремационни пещи в крематориума в гр. София. За извършване на кремацията, тялото задължително трябва да е в дървен ковчег и в него не трябва да има метални части, предмети и материали. Горивният процес в пещите е напълно автоматизиран и не позволява влизане на повече от един ковчег. Температурата, при която изгаря тялото, е 800°-1000°С. Средната продължителност на една кремация е около 70 минути. След приключване на горивния процес, костите се охлаждат, смилат се и праха се запечатва в урна. 

2.Кога се извършва кремацията? 

Кремацията се извършва най-късно до 48 часа след приемане на покойника в крематориума и при условие, че са приети и обработени необходимите документи за извършването й.