Bg En
 

Погребение

Едно от най-нежеланите неща в живота ни е смъртта. И поради тази причина всеки се бои и изпитва неприятни чувства, когато се стигне до там, да организираме погребение. Още по трудно е, когато то е на някой наш скъп и обичан човек.
Какво е важно да знаем, за организацията на погребение в София.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОГРЕБЕНИЕ

1. Задължително трябва да имате съобщение за смърт - то се издава от личния лекар, който е констатирал смъртта в дома или в болничното заведение, ако тя е настъпила там. Ако не се отзове личния лекар Погребална Агенция "АИД - ХЕЛИОС " РАЗПОЛАГА  с Лекар !!! / ВАЖНО - до 48 часа от издаването му трябва да бъде съставен смъртен акт. В противен случай, при забавяне подлежите на санкция и трябва да се води съдебно дело, за да бъде съставен този документ и чак тогава може да се извърши погребение/
2. На база на издаденото съобщение, лична карта или /паспорт/ и декларация по образец се издава Смъртен акт, който е официалния докуметн. 
3. Следва да се уточни къде ще бъде погребението - в стар или нов гроб. Нови гробни места се отпускат 
безплатно за 8 години само в гробищен парк Малашевци / към 2014 год. / и за тях не трябват други документи освен такъв, показващ че покойникът е софийски жител. Ако имате стар семеен гроб, то покойникът може да бъде погребан в него ако е пряк наследник на този на който се води гробното място /трябва да фигурира в удостоверението му за наследници/. Ако не е, то се изисква писмено съгласие на всички наследници.
4. След като са преминали документалните неща, следва да изберете траурните стоки - Кивчег, кръст, драперия, цветя, венец, опело и граждански ритуал и т.н. в зависимост от религия и етнос.

Ако всичко това ви се вижда сложно, винаги можете да се доверите на Погребална Агенция" АИД - ХЕЛИОС"
На дежурните телефони : 02 936 66 30 /  0878 80 58 54  / 0878 81 83 49